Alta socis

Demano formar part, en qualitat de soci, de l’ Associació Cultural Espai de Ioga Lleida, gaudir dels drets i acomplir els deures establerts als estatuts.

Autoritzo l’Associació Cultural Espai de Ioga Lleida a domiciliar els rebuts al meu compte: